gfahu

שאריות מזון

 

מנות מזון שנשארו מהאירוע ניתן לתרום לגמ"ח מזון:

גמ"ח מזון בת עין:

050-7804198 ישראל

02-9932602   רבקה עבודה

02-9933548   משפחת הורוביץ בבית

2. מיכאל חיימוביץ' מהבית החם 055-6646624

3. הזן את הכל – אפרת: 054-6491611

 

בכל מקרה אין להשאיר מזון בתוך האולם.

 

 ניקיון ופינוי אשפה

 

את האולם תקבלו נקי ומסודר. בסיום האירוע יש לנקות את האולם, המטבח והכיורים מלכלוך גדול, לאסוף את כל שקיות הזבל ולשים אותן באחת ממכולות האשפה של הישוב.

אלון שבות מפרידה פסולת למחזור. גם באולם יש למיין את הפסולת ע"פ הכללים ולפנות לפחים המתאימים:

פח חום: זרם רטוב – שאריות אוכל, טשיו, נייר טואלט ונייר מגבת.

פח כתום: אריזות

פח ירוק: אשפה יבשה – כל מה שלא ניתן למחזור כולל כלים חד פעמיים.

 

  נעילת דלתות

 בתום האירוע שימו לב לנעול את כל הדלתות: ארונות כלים, כל דלתות המטבח כל דלתות האולם ודלת הכניסה למבואה.

 

 בדיקה לקראת יציאה מהאולם

לפני שאתם יוצאים מן האולם אנא בדקו:

 • כסאות ושולחנות מקופלים ומאוכסנים
 • אשפה פונתה למכולה
 • מקפיא ומקרר ריקים
 • פלטות כבויות
 • כלים נקיים, יבשים ומאוכסנים
 • מפות מנוערות ומסודרות בצרור
 • תאורה כבויה
 • מזגנים כבויים
 • כל הדלתות נעולות
 • לא נשארו חפצים אישיים באולם
 • מפתחות מוחזרים לתמר

 

 אין הנהלת האולם אחראית על חפצים / מזון / רכוש שנשארו באולם ללא השגחה כל חפץ שיישכח באולם ישמר 30 יום ואחר כך יהיה הפקר

 עד ביאת המשיח במהרה בימינו אמן סלה!

 

 נפגש בשמחות!

 

בתום האירוע