gfahu

יש להדליק את כל מכשירי החשמל באולם מיד עם כניסתכם, על מנת לוודא את תקינותם 

 

  מקרן, מסך ומערכת הגברה

 ניתן לשכור מקרן, מסך ומערכת הגברה הקבועים באולם. מחיר ההשכרה כולל שירות ותמיכה צמודים לפני ובמהלך האירוע. לצורך ההשכרה, יש לתאם עם שי ויינר תושב אלון שבות בטלפון 058-7850000.

אין להשתמש במערכות באופן עצמאי או להתחבר למערכת החשמל שלהם, ללא נוכחות המפעיל.

 

                                                                                    תאורה

מפסקי התאורה של האולם נמצאים בתוך ארון עץ בלובי עליו כתוב לוח חשמל. עם פתיחת הארון תוכלו לראות קופסת חשמל עם ארבע מפסקים שחורים ומפסק ראשי לבן. יש להרים את המפסק הלבן ואת 4 המפסקים השחורים שלידו. כל מפסק שחור מדליק אזור אחר באולם ובמבואה.  אם האירוע חל בשבת – נא לכוון את שעון השבת הצמוד, ולהוריד את המפסק הלבן למטה למצב שבת. יש להרים במקביל את 4 המפסקים השחורים המדליקים את האורות באולם ובמבואה. כדאי לבדוק שהאור בשירותים, ובמבואה אכן נדלק. אם לא – צריך להדליק את המתגים של כל אזור. המתג של המבואה נמצא משמאל לדלת הכניסה למבואה. המתגים של האולם נמצאים משמאל לדלתות הכניסה לאולם. אין צורך לפתוח את ארון החשמל הראשי בסוף האירוע יש להעביר את המפסק הלבן שבארון החשמל  לאמצע כדי שכל האורות יכבו.

 

תאורת מטבח

במטבח ישנם שני לוחות חשמל מצד ימין של המקררים. בלוח החשמל הימני יותר, מדליקים את תאורת המטבח ואת השקעים.  על מנת להדליק שם את האור יש להרים את כל המפסקים שנמצאים בצד שמאל של הלוח. (נא לכוון שעון שבת, בשבת). בתום האירוע יש להוריד את כל המפסקים.

 

                                                                                    מיזוג

טמפרטורת המזגן קבועה מראש, בקיץ – לקרור, ובחורף  - לחימום, לא ניתן לשנות טמפרטורה. הדלקת המיזוג נעשית בלוח החשמל השמאלי שבמטבח בכפתור האמצעי בחלק התחתון של הלוח ע"י סיבוב למצב ידני. בשבת – יש להעביר למצב שבת ולכוון את שעון השבת בלוח החשמל הימני מצד שאל למעלה. בתום האירוע יש להעביר את המתג למצב 0 על מנת לכבות את המזגן.

 

  מקררים

באולם קיימים שני מקררים תעשייתיים גדולים אשר נועדו לגבות אחד את השני במקרה של תקלה במקרר אחד. הדלקת וכיבוי המקררים מתבצעים ע"י הרמת והורדת מתג בלוח החשמל שבמטבח. אנא הרימו את כל המפסקים בלוח. בסיום האירוע יש לפנות את המקרר מכל שאריות האוכל. אין צורך לכבות את המקרר.

המדפים של המקרר הימני נמצאים לצידו הימני או השמאלי.

חשוב ביותר!!!! אין להכניס אוכל חם לתוך המקררים. הדבר עלול לגרום להפסקת פעילותם באמצע האירוע!!!!!

 

 פלטות חימום

את הפלטות תקבלו מצופות בנייר כסף. לצורך הדלקתן יש לחבר אותן לשקעים. הדלקת הפלטות נעשית ע"י הרמת המתגים המתאימים בלוח החשמל שבמטבח (על כל שקע רשום מספר, וצריך להרים את המתג של המספר הזה). בתום האירוע יש לכבות את הפלטות ע"י הורדת המתגים המתאימים בארון החשמל. לפלטות אין שעוני שבת. המפסקים של הפלטות בלוח החשמל מסודרים כך שבמקרה של קצר באחד השקעים, הוא לא מפיל את כל השקעים האחרים וניתן להשתמש בהם.

בסיום האירוע יש להוציא את השקעים מהתקע.

 

  מקפיא

לרשותכם מקפיא במטבח החלבי ליד הכיורים. כדי להפעילו יש להכניס את התקע לשקע ולהרים את המפסק בלוח החשמל שנמצא במטבח. בסיום האירוע נא לפנות את המקפיא מכל שאריות האוכל. אין צורך לנתקו מהחשמל

 

                                                                            מיחם

באולם מיחם תעשייתי המכיל 600 כוסות. המיחם יושב על עגלה המיועדת לו בלבד. אין להרים או להטות את המיחם מהעגלה!!! את המיחם יש למלא באמצעות הצינור שנמצא מתחת לכיור הבשרי. כשהמיחם מלא מים ניתן להעבירו לאולם על גבי העגלה, ולחברו לשקע שבאולם. יש להרתיח לפי ההוראות הרשומות על המיחם עצמו בצד האחורי. בתום האירוע, יש לנתק את המיחם מהשקע. על מנת לרוקן את המיחם – אין להטותו אלא לרוקנו בעזרת צינור ריקון אחורי.

הרתחת המים נעשית על מצב חול (המפסק נמצא מאחורי המיחם). במצב חול, הנורה לא דולקת. לאחר שהמים רותחים יש להעביר למצב שבת ואז הנורה נדלקת.

שימו לב – לא ניתן להרתיח שני מיחמים על אותו שקע חשמלי. אם ברצונכם להעמיד שני מיחמים באותו מיקום, עליכם להרתיח את המיחם הראשון, להעבירו למצב שבת ורק אח"כ להרתיח את המיחם השני.

 

                                                             גז

לפני השימוש בגז, יש לחברו לחשמל. השקע מצוי מצד ימין מאחורי הגז. בסיום השימוש יש לנתק מהחשמל. ההדלקה מתבצעת ע"י לחיצה על הכפתור תוך סיבובו ועד להדלקת האש.

הפעלת מכשירים