gfahu

 

 מקרן, מסך ומערכת הגברה

 ניתן לשכור מקרן, מסך ומערכת הגברה הקבועים באולם. מחיר ההשכרה כולל שירות ותמיכה צמודים לפני ובמהלך האירוע. לצורך ההשכרה, יש לתאם עם שי ויינר תושב אלון שבות בטלפון 058-7850000.

אין להשתמש במערכות באופן עצמאי או להתחבר למערכת החשמל שלהם, ללא נוכחות המפעיל.

 

                                                                                  תאורה

 בכניסה לאולם ישנו לוח חשמל מצד ימין. יש להרים את כל המתגים שנמצאים על הלוח.

המתג הלבן שנמצא ליד שעון השבת הבודד אחראי על התאורה באולם ובמטבח, (מלבד האולם הצפוני).  אם האירוע חל בשבת – נא לכוון שעון שבת לתאורה ולהוריד את המתג הלבן למטה. כדאי לבדוק שהאור במטבח אכן נדלק. אם לא – צריך להדליק שם את המתג. (המתג של המטבח נמצא משמאל לפלטות ומימין לדלת). בסוף האירוע יש להעביר את המתג הלבן שליד שעון השבת לאמצע, ולהוריד את המתגים השחורים של תאורת כניסה ושירותים.

 

                                                                                    מיזוג

 טמפרטורת המזגן קבועה מראש, בקיץ – לקרור ובחורף  - לחימום, לא ניתן לשנות טמפרטורה. בלוח החשמל שבכניסה לאולם ישנם שלושה שעוני שבת צמודים של המזגנים. שעוני המזגנים מחולקים ל-3 אולמות, כך שניתן להדליק חלק מהמזגנים ולא צריך להפעיל את כולם אם אין צורך. ניתן להפעיל את המזגנים במצב ידני (כשהמתג למעלה) – וכך הם יפעלו לכל אורך האירוע, או להפעילם במצב שעון שבת (כשהמתג למטה). באירועי שבת – נא להשתמש בשעוני שבת של המזגנים. בתום האירוע יש להעביר את כל המתגים לאמצע – על מנת שיכבו את כל המזגנים.

 

 תאורה באולם הצפוני

 באולם הצפוני ישנו לוח חשמל נוסף. על מנת להדליק שם את האור יש להרים את כל המתגים.

אם האירוע חל בשבת – נא לכוון שעון שבת ולהוריד את המתג שלו למטה – למצב שבת. בסוף האירוע יש להוריד את כל מתגי התאורה.

 

מקררים

 הדלקת וכיבוי המקרר מתבצעים ע"י הרמת והורדת מתג בלוח החשמל הראשי שבכניסה לאולם. במידה והמקרר לא נדלק, יש בשקע של המקרר מתג אדום שאותו צריך להדליק. בסיום האירוע יש לפנות את המקרר מכל שאריות אוכל. אין צורך לכבות את המקרר בסיום האירוע.

קיים מקרר נוסף עם דלת שקופה. המדפים שלו נמצאים על ארונות הכלים.

 

  פלטות חימום

 את הפלטות תקבלו מצופות בנייר כסף. לצורך הדלקתן יש לחבר אותן לשקעים.

בסיום האירוע יש להוציא את השקעים מהתקע.

 

 מקפיא

 במטבח מקפיא גדול ועמוק לצד המקרר. הדלקת המקפיא נעשית ע"י הכנסת התקע לשקע והרמת המפסק בלוח החשמל הראשי. בסוף האירוע יש לרוקן את המקפיא מכל שאריות האוכל.

 

                                                                            מיחם

 באולם  מיחם תעשייתי המכיל 600 כוסות. המיחם יושב על עגלה המיועדת לו בלבד. אין להרים או להטות את המיחם מהעגלה!!!!! את המיחם יש למלא באמצעות הצינור שמחובר לכיור. כשהמיחם מלא מים ניתן להעבירו לאולם על גבי העגלה, ולחברו לשקע שבאולם. יש להרתיח לפי ההוראות הרשומות על המיחם עצמו מהצד האחורי: הנורה דולקת רק במצב שבת (במצב חול הנורה לא דולקת). בתום האירוע, יש לנתק את המיחם מהשקע. על מנת לרוקן את המיחם – אין להטותו אלא לרוקנו בעזרת צינור ריקון אחורי. שימו לב, אין להרתיח שני מיחמים באותו שקע. אם ברצונכם להעמיד שני מיחמים באותו שקע, יש להרתיח את הראשון, להעבירו למצב שבת ורק אח"כ להרתיח את השני.

הפעלת מכשירים